Проучване

‘’ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА БАЛКАНСКОТО ФОЛКЛОРНО НАСЛЕДСТВО –
БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ’’
реф. бр. СВ007.2.13.012
ПРОУЧВАНЕ НА ФОЛКЛОРНИТЕ ТАНЦИ И РИТУАЛИ В ТРАНСГРАНИЧНАТА
ЗОНА ПЕРНИК – КЮСТЕНДИЛ БЪЛГАРИЯ И ОБЛАСТ НИШАВА – СЪРБИЯ
Проф. др. Славолюб Узунович
Милчо Георгиев – етнохореолог и фолклорист

Линк брошуре српско – енглеска верзија

Линк брошуре бугарско – енглеска верзија

Cover-SR-EN-2-front