Пројектне активности

Проучване на фолклорните танци и костюми в ТГ регион Перник/Ниш и публикуване на специализирана фолклорна брошура

 

Проучихме и анализирахме фолклорните танци и костюми в пограничния регион, а снимки и наблюденията на експертите могат да се видят в брошурата, специално създадена за всички, които искат да научат за културата и историята на хората от начина, по който са се обличали.

 

Разучаване на българска хореография в Ниш

 

Двама фолклорни експерта от България проведоха петдневно обучение в Ниш. Фолклорният ансамбъл на Студентския културен център в Ниш, Сърбия, научи танц от западна България, където се намират Перник и Кюстендил. Сръбският ансамбъл изпълни научената хореография на заключителния концерт.

 

Изложба на фолклорни носии в Перник и представяне на брошурата

 

През януари 2021 г. в град Перник бе организирана изложба на народни носии от България и Сърбия, като бе представена и издадената брошура. Всички заинтересовани страни имаха възможност да видят автентичните костюми на двете страни, които са част от богатите колекции на многобройни културни организации от пограничния регион.

 

Фолклорен форум Общото фолклорно наследство на трансграничната области представяне на брошурата

 

В Ниш бе организиран двудневен онлайн фолклорен форум по проблемите и възможностите на младите хора да опознаят, практикуват и съхраняват националното фолклорно наследство на трансграничния район. Във форума участваха около 40 експерти в областта на фолклора – 20 от България и 20 от Сърбия. Форумът представи резултатите от изследвания на сръбските и български експерти (отпечатената брошура), както и лекции по темата за съхраняване и опазване на фолклорното наследство.

 

Разучаване на сръбска хореография в Перник 

 

Фолклорни експерти от Сърбия проведоха петдневно обучение в град Перник, където танцьорите от България научиха сръбска хореография от югоизточната част на Сърбия. Българският ансамбъл ще изпълни тази хореография на заключителния концерт. Обучението и разучаването на стъпките се ръководеше от Ненад Яковлевич, чиято хореография „Пилето ми пое“ – танци от Черна Трава беше научена от българските участници.

 

Създаване на уеб каталог на фолклорните ансамбли и събития в трансграничния регион България-Сърбия

 

С този проект за първи път събираме подходяща информация за фолклорни състави от пограничния регион на България и Сърбия. Цялата информация, заедно с календара на събитията, може да бъде намерена на нашия общ уебсайт www.balkanfolklore.net на английски, български и сръбски език.

 

Практически семинар за народни танци в Перник и съвместен концерт

 

В Перник се организира четиридневна съвместна работилница за фолклорни състави от България и Сърбия. Ансамблите ще подготвят и реализират съвместен концерт в последния ден от уъркшопа. В допълнение към усъвършенстването на хореографията за концерта, сръбските фолклорни обучители ще представят три сръбски народни танца. Един от дните на работилницата е отворен и за обществеността, за всички, които биха искали да се запознаят с българските и сръбските фолклорни танци.

 

Практически семинар в Ниш и концерт (съвременен фолклорен спектакъл Балкански легенди)

 

В Ниш се организира и четиридневна работилница за фолклорни състави от двете държави. През четирите дни на уъркшопа те ще имат възможност да репетират своите изпълнения и да се подготвят за финалния концерт на „Балкански легенди“. Една от тези репетиции ще бъде отворена за обществеността, когато българските фолклорни експерти ще представят на нашия ансамбъл и широката публика три български народни танца от пограничния регион. На съвместния концерт, съвременният фолклорен спектакъл „Балкански легенди”, ансамблите ще изпълняват и хореографиите, които са научили на тези работилници.

 

Съвременен фолклорен спектакъл Балкански легенди в Перник

 

След премиерата в Ниш, и в Перник ще се представи концертът „Балкански легенди”. И тук ансамблите ще представят хореографиите, които са научили по време на работилниците в Перник и Ниш.

 

Кръгла маса и пресконференция в Перник

 

Кръглата маса в Перник е последната важна дейност по проекта, където ще обобщим и анализираме постигнатите резултати. Това събитие ще събере 40 участници от тази част на Балканите, които се занимават с фолклор. Темата на кръглата маса е „Популяризиране и съхраняване на фолклора за идните поколения“.