“Зора -2001”

Фолклорен фестивал „Зелен ми , зелен Гергьовден”. Период на провеждане – м. май – ежегодно

Read More »

“Лоза 1870”

Международен фолклорен фестивал „Бобошевско веселие”. Период на провеждане: средата на м. август – ежегодно

Read More »