Фолклорна - културна организация (сдружение, читалище)

„Развитие – 1927”

Фестивал на песните, танците и традиционни храни и занаяти в Боровци”. Период на провеждане: началото на м. юни – ежегоден

Pročitaj više »

“Зора -2001”

Фолклорен фестивал „Зелен ми , зелен Гергьовден”. Период на провеждане – м. май – ежегодно

Pročitaj više »

“Лоза 1870”

Международен фолклорен фестивал „Бобошевско веселие”. Период на провеждане: средата на м. август – ежегодно

Pročitaj više »