Под термина Лазаруване се разбира обичайното обикаляне на Лазарова събота и
гоненето на змии. Пролетният народен обред, известен като Лазаруване, се извършва
при сърбите от момичета на Лазарова събота и на Цветница. Подготовката за
обикалянето започва от средата на поста. Учили са се песни, разбирали са се как и къде
ще се ходи, приготвяли са празнични одежди и нужните реквизити: кърпи, шапки, 5
накити. Подготовката и изучаването на песните са се състояли в къщите на лазарките.
В повечето краища лазарките са били момичета от 14 до 20 години.
Влизане в двора: Ръсене с жито:
Отварајте беле порте,
Беле, беле и метене,
Још полепше почишћене,
Још полепше почишћене.
Родило се преродило,
три амбара напунило
и четврти половина
од два класа пчени жита.
След края на песента следва даряване. Лазарките получават яйца, които
поставят в кошница, която носят, и пари. Обикновено лазарките посреща и изпраща
домакинята на къщата. Непосредствено преди даряването, лазарките пеят на домакина
нареждане, което той изпълнява:
Скочи више повише лазаре, скочи више повише;
Па се лепо поклони лазаре, па се лепо поклони;
Још полепше наклони лазаре, још полепше наклони;
Лепо руку пољуби лазаре, лепо руку пољуби!
По време на пеенето на тази част от текста, домакините подскачат и се завъртат
около себе си на едната и на другата страна. С кърпа, която държат в ръце, докосват
челото си, след това брадата и носа. Покланят се на домакинята и целуват ръката ѝ,
докато ги дарява. (Узуновић и Петровић, 2014)