eu flag
“Светлина – 1924”

регион

България / София

градът

село Пролеша, общ. Божурище

Адрес

ул. “Христо Ботев” № 76, п.к. 2228

E-mail

svetlina1924@abv.bg

E-mail 2

Web Адрес

началото на събитието

No date

категория

“Светлина – 1924”

Фолклорен фестивал „Окни, па тропни”. Период на провеждане: м. септември – ежегодно