Leskovac, Pčinja, Preševo

Pod pojmom lazarice podrazumevaju običajni ophod na Lazarevu subotu i teranje zmija.

„Prolećni narodni obred, poznat pod imenom lazarice, izvode kod Srba devojke na Lazarevu subotu i na Cveti. Današnji oblik ovoga obreda svakako je rudimenat starijeg oblika, ali metod upoređenja varijanata obreda iz raznih krajeva, koji je upotrebljen i kod prošle igre, kao i različit stepen očuvanosti lazarica u tim krajevima, mogu ispitivača dovesti do zaključka o tome kako je izgledao, u osnovnim linijama, obred čiji su sastavni deo bile lazaričke igre i sa kakvim se ciljem taj obred izvodio“. (Zečević, 1973, 65)

Lazarički obred se izvodi na Lazarevu subotu, nedelju dana pred Vaskrs. Obred zapravo traje dva dana: petak i subotu, ako se izuzmu pripremne radnje noć pred lazarički pohod. Pripreme za ophod počinjale su od sredine posta. Učile su se pesme, dogovaralo oko načina i mesta gde će da se ide, pripremale su svečanu odeću i potrebne rekvizite: peškiri, kape, nakit. Pripreme i učenje pesama su se obavljale u kući lazara.

U većini krajeva, lazarice su bile devojčice i devojke od 14 do 20 godina. U Sredačkoj župi učesnice su bile devojčice od 8 do 12 godina. Tendencija je da, u krajevima gde su lazarice opstale do danas, u lazarice idu sve mlađe i mlađe devjčice (što je slučaj i u preševskom Cakanovcu). U leskovačkoj Moravi: „U ravnici lazarice sačinjavaju svega šest učesnica i one se dele: na dve prednjarke, prednjačke, dve krošnjarke i lazara i lazaricu“ (Đorđević, 1958, 237). Isti autor navodi da su sa desne strane Morave lazarice brojale po tri prednjarke i krošnjarke, te zajedno sa lazarima činili osam učesnica.

Ophod sela su započele od poslednje kuće u selu, porodice Anđelković. Obavezna pesma kad uđu u dvorište[] …

Otvarajte bele porte,
Bele, bele i metene,
Još polepše počišćene,
Još polepše počišćene.
(koje je izuzetno uredno, jer je i spremano za dolazak lazarica prim.aut.).
Domaćin ih posipa žitom, a lazarice pevaju:
Rodilo se prerodilo,
tri ambara napunilo
i četvrti polovina
od dva klasa pčeni žita.
Po završetku pesme sledi darivanje. Lazarice dobijaju jaja, koja stavljaju u krošnju koju nose, i pare. Lazarice obično dočekuje i ispraća domaćica kuće. Neposredno pre darivanja, lazarice pevaju lazaru naredbu koju on izvršava:
Skoči više poviše Lazare, skoči više poviše;
Pa se lepo pokloni Lazare, pa se lepo pokloni;
Još polepše nakloni Lazare, još polepše nakloni;
Lepo ruku poljubi Lazare, lepo ruku poljubi!

Za vreme pevanja ovog dela teksta lazari poskoče i okreću se oko svoje ose u jednu, pa u drugu stranu. Peškirićem ili maramom koju drže u rukama dodirnu čelo, zatim bradu i nos. Poklone se i domaćici poljube ruku dok ih ona daruje. (Uzunović i Petrović, 2014)